Kadencja 2014-2018

(1037) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie umowy z PUK na odbiór odpadów w 2018 r.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości