Kadencja 2014-2018

(1036) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie zmiany godzin funkcjonowania świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Czapurach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości