Kadencja 2014-2018

(1035) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie udzielenia patronatu oraz pomocy w organizacji wydarzenia dla mieszkańców Gminy Mosina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości