Kadencja 2014-2018

(1034) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie dokonania analizy możliwości nasadzenia drzew i krzewów na działce nr 366 w Mieczewie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości