Kadencja 2014-2018

(1032) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie usunięcia awarii oświetlenia drogowego na ul. Świerkowej/ul. Modrzewiowej w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości