Kadencja 2014-2018

(1031) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie wykonania remontu ul. Wodnej/ul. Kopernika w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości