Kadencja 2014-2018

(1030) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie ustawienia znaków zakazu postoju wzdłuż ul. Wodnej w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości