Kadencja 2014-2018

(1029) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie budowy zbiorników retencyjnych w Mieczewie i zaopatrzenia sołectw Mieczewo i Radzewice w wodę.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości