Kadencja 2014-2018

(1025) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego na ul. Sowinieckiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości