Kadencja 2014-2018

(1024) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie rozważenia wprowadzenia zmian na gminnym portalu www.mosina.pl

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości