Kadencja 2014-2018

(1023) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie uzupełnienia odpowiedzi dotyczącej dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami w 2017 roku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości