Kadencja 2014-2018

(1022) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przedstawienia sposobu wykorzystania budynku po szkole podstawowej w Dymaczewie Starym.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości