Kadencja 2014-2018

(1021) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przedstawienia zestawienia dotyczącego zaciągniętych zobowiązań w formie obligacji i pożyczek.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości