Kadencja 2014-2018

(1020) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia opracowanej w 2015 r. koncepcji zagospodarowania terenu przy pomniku Eleganta z Mosiny.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik.pdf

Lista wiadomości