Kadencja 2014-2018

(1019) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie rozważenia wdrożenia platformy zakupowej dla dostawców Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości