Kadencja 2014-2018

(1017) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza dotyczący przygotowania uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w Borkowicach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości