Kadencja 2014-2018

(1016) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie podjęcia działań informacyjnych dla mieszkańców ul. 25 Stycznia w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości