Kadencja 2014-2018

(1015) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie gospodarstwa rolnego, z którym Gmina Mosina miała podpisaną umowę na czasowy pobyt zwierząt domowych.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości