Kadencja 2014-2018

(1014) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie dotacji na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości