Kadencja 2014-2018

(1013) Wniosek radnego Zbigniewa Grygiera w sprawie przeznaczenia działek gminnych przy ul. Kostrzewskiego w Rogalinku na parking przyszkolny.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości