Kadencja 2014-2018

(1012) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przeznaczenia części działki pod plac zabaw i strefę rekreacyjną na Pożegowie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf

Lista wiadomości