Kadencja 2014-2018

(1011) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie uporządkowania terenu przy USC oraz wyrównania drogi dojazdowej do USC.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości