Kadencja 2014-2018

(1010) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie załatania dziur w drogach gminnych na terenie Rogalina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości