Kadencja 2014-2018

(1009) Zapytanie radnej Marii Witkowskiej w sprawie pojemników na psie odchody.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości