Kadencja 2014-2018

(1008) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie wyrównania ul. Kamioneckiej w Mieczewie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości