Kadencja 2014-2018

(1007) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie pilnego podjęcia działań, w celu naprawy stanu nawierzchni ul. Sikorskiego w Rogalinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości