Kadencja 2014-2018

(1005) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie umieszczenia na stronie mosina.pl kamery on-line pokazującej Plac 20 Października.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości