Kadencja 2014-2018

(1004) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie uzupełnienia na stronie mosina.pl informacji dotyczących Sklepiku Eleganta oraz wprowadzenie opcji zakupu przez internet.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości