Kadencja 2014-2018

(1001) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie naprawy drogi stanowiącej dojazd do glinianek od strony DW430 oraz tzw. czerwonki.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości