Kadencja 2014-2018

(999) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie poinformowania mieszkańców ulic, które będą budowane w tym roku, o planowanej inwestycji.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości