Kadencja 2014-2018

(998) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie komunikacji publicznej w 2017 roku.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości