Kadencja 2014-2018

(997) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie uczestnictwa Gminy Mosina w stowarzyszeniach i związkach.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości