Kadencja 2014-2018

(996) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania kopii porozumienia w zakresie zimowego utrzymania ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2465P (Mosina-Krosno-Drużyna) or

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości