Kadencja 2014-2018

(995) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie weryfikacji poprawności pod względem technicznym i prawnym oznakowania drogowego w strefie płatnego parkowania.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości