Kadencja 2014-2018

(992) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego o podjęcie interwencji u starosty w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej w Daszewicach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości