Kadencja 2014-2018

(989) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie zasypania gruzem dołów w ul. Wierzbowej w Daszewicach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości