Kadencja 2014-2018

(988) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przedstawienia informacji na temat kształtowania się wysokości diet radnych oraz sołtysów w latach 2002-2017.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości