Kadencja 2014-2018

(987) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie utwardzenia kruszywem parkingu przy dworcu PKP w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości