Kadencja 2014-2018

(986) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie utwardzenia tłuczniem ul. Wieniawskiego i ul. Chopina w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości