Kadencja 2014-2018

(985) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie opracowania planu strategicznego dla rozwoju komunikacji wewnątrzgminnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości