Kadencja 2014-2018

(983) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przedstawienia stanowiska Burmistrza w zakresie selekcji odpadów tzw. BIO.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości