Kadencja 2014-2018

(982) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zorganizowania spotkania informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego gospodarki odpadami.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości