Kadencja 2014-2018

(981) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie kontroli płatności za wywóz odpadów.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości