Kadencja 2014-2018

(979) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przedstawienia informacji na temat realizacji zadania polegającego na budowie magistrali wodociągowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości