Kadencja 2014-2018

(978) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia/opracowania planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości