Kadencja 2014-2018

(977) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie naprawy ogrodzenia przy cmentarzu w Krosinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości