Kadencja 2014-2018

(975) Zapytanie radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie nieudostępnienia radnym opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2018.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości