Kadencja 2014-2018

(974) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie postawienia pojemnika z mieszanką piasku i soli przy przystanku PKS w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości