Kadencja 2014-2018

(973) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie oczyszczenia kanału Olszynka.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości