Kadencja 2014-2018

(972) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie zamontowania przystanku autobusowego w rejonie ul. Grzybowej w Krosinku oraz udzielenia informacji o terminie wydzierżawienia szkoły w Dymacze

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości